PROGRAM DANCE4LIFE EVENT

 

Time: 19.30 21.00

Venue: Han Bridge Pier, Tran Hung Dao Road, Son Tra district

MC: Xuan Hieu

 

No.

Time

Content

Artist

01

7.30 7.40

Hip-hop dance

Blue-Toe group D4L ambassador

02

7.40 7.45

Opening speech

Mr. Jerry Clewett WPF Country Representative

03

7.45 7.55

Songs:

Khi toi 20

Vu dieu hoang da

Singer Huyen Trang

04

7.55 8.05

Art Contest awarding

WPF representative

05

8.05 8.12

Dance4Life Drill

D4L School Tour Team

06

8.12 8.25

HIV/AIDS quiz to audience

MC facilitating

07

8.25 8.35

Short drama on HIV/AIDS

D4L School Tour Team

08

8.35 8.45

Sharings by one of the School Tour Team member Followed by Activity Fight Against HIV/AIDS

MC

09

8.45 8.55

Songs:

Goi tinh

Tam hon tre tho

Singer Tien Trung

10

8.55- 9.00

Hip-hop dance

Blue-Toe group D4L ambassador

11

9.00 9.10

Songs:

Quat giay

Co gai tu tin

Cherry group

12

9.10 9.07

Dance4Life Drill

D4L School Tour Team

13

9.07 9.15

Hip-hop dance

Blue-Toe group D4L ambassador

14

9.15

Ending

MC


 

CHƯƠNG TRNH SỰ KIỆN NHẢY MA V CUỘC SỐNG

 

Thời gian: 19.30 21.00

Địa điểm: Chn cầu Sng Hn, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Tr

MC: Xun Hiếu

 

STT

Thời gian

Nội dung

Nghệ

01

7.30 7.40

Nhảy hip-hop

Nhm nhảy Blue Toe - Đại sứ thiện ch chương trnh D4L

02

7.40 7.45

Pht biểu khai mạc

ng Jerry Clewett - Trưởng Đại diện WPF

03

7.45 7.55

Bi ht:

Khi ti 20

điệu hoang d

Ca sỹ Huyền Trang

04

7.55 8.05

Trao giải cuộc thi tranh ảnh nghệ thuật D4L

Đại diện WPF

05

8.05 8.12

Điệu nhảy D4L

Nhm D4L Đ Nẵng

06

8.12 8.25

Cu đố HIV/AIDS dnh cho khn giả

MC

07

8.25 8.35

Tiểu phẩm về HIV/AIDS

Nhm D4L Đ Nẵng

08

8.35 8.45

Giao lưu với nhm D4L H Nội - Hoạt động Tiu diệt HIV/AIDS

MC

09

8.45 8.55

Bi ht :

Gọi tnh

Tm hồn trẻ thơ

Ca sỹ Tiến Trung

10

8.55- 9.00

Nhảy hip-hop

Nhm nhảy Blue Toe - Đại sứ thiện ch chương trnh D4L

11

9.00 9.10

Bi ht:

Qụat giấy

C gi tự tin

Nhm Cherry

12

9.10 9.07

Điệu nhảy D4L

Nhm D4L Đ Nẵng

13

9.07 9.15

Nhảy hip-hop

Nhm nhảy Blue Toe - Đại sứ thiện ch chương trnh D4L

14

9.15

Kết thc chương trnh

MC