Search
Keyword
Chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản - Các liên kết hữu ích
Liên kết
Mô tả
Y dược Việt Nam

Trang web về thông tin y dược Việt Nam

 
Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

Trang thông tin của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các dự án trong các lĩnh vực như Giới và Tính dục; Giới và phát triển xã hội, Tính dục và hành vi tình dục, Sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản , HIV/AIDS ....

 
TheTech Museum of Innovation

Website của Liên minh các tổ chức làm việc về HIV/AIDS thành lập từ năm 1993 với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng các quốc gia hoạt động trong lĩnh vực AIDS tại các nước phát triển.

 
Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế

Website của tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI)

 
Tổ chức Engenderhealth

Website của tổ chức Engenderhealth – tổ chức phi chính phủ hoạt động vì sức khỏe của cộng đồng tại các nước Châu Phi, Châu Á và một số nước Châu Mỹ La tinh.

 
Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc

Website của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc

 
Nhảy múa vì cuộc sống Việt Nam

Đội dự án nhảy múa vì cuộc sống – hãy tham gia làm tình nguyện viên! Để thực hiện các hoạt động của nhảy múa vì cuộc sống ở tp Hồ Chí Minh, đội dự án nhảy múa vì cuộc sống của Quỹ Dân số thế giới Việt Nam (WPF) đang tìm kiếm để thành lập một đội tình nguyện viên/ giáo dục viên đồng đẳng với tên gọi “Đội dự án nhảy múa vì cuộc sống” ở tp. Hồ Chí Minh.

 
Hội đồng Dân số

Website của Hội đồng Dân số, cơ quan nghiên cứu và phát triển các chính sách, chương trình và tài liệu về HIV/AIDS; xóa đói giảm nghèo, giới, thanh thiếu niên và sức khỏe sinh sản.

 
Giáo dục giới tính - Diễn đàn Shop Người Lớn - Hệ thống phân phối ...

Giáo dục giới tính - Tư vấn và Giải đáp các thắc mắc mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe giới tính...

 
Fitness & Workout - Diễn Đàn Giới Tính - Tình Yêu - Tình Dục - Sức khỏe

NET là thư viện điện tử chuyên về sức khỏe, tập hợp các tài liệu mang tính giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân Việt Nam

 
Thêm Liên kết mới       Previous [ 1 ]

Trang chủ | WPF | Đồng chủ trì | Ứng dụng | Hoạt động | Hình ảnh | Giáo trình | Diễn đàn | Liên kết | Quản trị
@ Copyright (c) 2007-2015 by Group SYSMDUCnet of Danang University of Education. All Rights Reserved.
459 Ton Duc Thang Street, Lienchieu District, Danang City, Vietnam